4/C'lilerin Toplu Sözleşmeden Beklentileri

4/C'lilerin Toplu Sözleşmeden Beklentileri

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personel, konfederasyonlara mektup yazarak taleplerini sıraladılar.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personel, konfederasyonlara mektup yazarak taleplerini sıraladılar.
            657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 4/C maddesi gereğince çeşitli kamu kurum ve kurumlarında geçici personel olarak çalışanlar; geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek yasalaşan torba kanunla kadroya geçirilen sözleşmeli personele dahil edilmemelerinin ardından, 1 Ağustos'ta başlayacak olan ve hükümet ile konfederasyonlar arasında gerçekleşecek olan toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerine karşılık bulmak için bir mektup yazarak, konfederasyonlara göndermeye başladılar.
            Mektupta, Yeşil, Sarı ve Kırmızı çizgiler çizerek taleplerini dile getiren 4/C'liler taleplerinin yerine getirilmemesi halinde gerekeni yapacaklarını ifade ettiler.
            İŞTE O MEKTUP
            Sayın sendika yöneticileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca bir kamu kurumunda "Geçici Personel" olarak görev yapmaktayım.
            Öncelikle bu güne kadar geçici personelin haklarının iyileştirilmesinde vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şu an için geçici personelin durumu 2005 yılına nispeten iyidir. Ancak iyileştirmeler hiç bir zaman çözüm olmamış; bu girişimler, kanayan yaraya pansuman olmaktan öteye gidememiştir.
            İçinde bulunduğumuz günler, geçici personel için çok kritik günlerdir. Zira bu sorunun tamamen çözülmesi için fırsatlar barındırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde mecliste yasalaşan, sözleşmeli personele kadro öngören düzenlemeye geçici personelin de eklenmesi kaçırılmış çok büyük fırsatlardan birisidir. Maalesef bu dönemde bu gerçekleşememiştir. Sendikanızın  bu dönemde yaptığı çalışmaları önemsiyor, bunun için tekrar teşekkür ediyorum.
            Önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde belki de son fırsatın da kaçırılmaması için; bizatihi 4/C'yi ve 4/C'liliği damarlarında hisseden, çalışma hayatı içinde bir geçici personel olarak yaşamak zorunda olan, yer yer küçümseyici, hor görücü ve acınası bakışlara maruz kalan bir çalışan olarak sizlerden yardım talep etmek amacıyla bu mektubu yazıyorum. Tabir caizse sınıfta öğretmeninden yardım isteyen çocuğun parmak kaldırdığı gibi parmağımı havaya kaldırıyor, lisan-ı hâl ile; "Lütfen bana yardım edin, bu işi oturacağınız toplu sözleşme masasında çözün. Bunun için yapılması gereken ne varsa önümüze düşün ve birlikte yapalım. Her türlü çağrınıza cevap vereceğimi beyan ve taahhüt ediyorum." diyorum.
            Değerli sendika yöneticileri; bizim için yapmış olduğunuz hazırlıkları ve talepleri medyadan takip ediyorum. Eğer beni önemsiyorsanız, fikirlerime değer veriyorsanız, aşağıda ifade edeceğim taleplerimizi masada dile getirin. Bu talepler bizim çizgilerimizdir. Mümkün oluyorsa yeşil çizgi, herkesi mutlu edecek, geleceğe huzurla ulaşabileceğimiz bir çözüm olacaktır. Eğer bu mümkün olmuyorsa sarı çizgi herkes için ideal bir geçici çözümolacaktır. Ancak kırmızı çizgide dile getirdiğim talepler, benim için son teklif hükmünde olup, en son kabul edebileceğim bir çözümdür.Bunun dışında hiç bir çözümü kabul etmiyor ve gerçekleşmediği takdirde gerekeni yapacağımı beyan ediyorum.
            YEŞİL ÇİZGİ
            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olan tüm geçici personel, talepleri doğrultusunda tercihlerine binaen işçi ya da memur kadrolarına atanmalıdır. İşçi ya da memur kadrosuna atanan personelin, 4/C olarak çalıştığı süreler, kıdem ve derece/kademesine yansıtılarak çalışma yaşamına devam etmelidir.
            SARI ÇİZGİ
            1. Seçenek: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olan geçici personelden aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler, aynı yasanın 4/A maddesi uyarınca kadroya geçirilmelidir.
            Üniversite Mezunu Olmak
            Halen üniversite mezunu olan geçici personel kadroya geçirilir. Henüz üniversite mezunu olmayan personel ise üniversite mezunu olduğu anda, başvurması neticesinde kadroya geçirilir.
            Merkezi Sınavlardan Geçerli Puanı Olmak
            Geçici personelden, KPSS, DMS, DİS gibi herhangi bir merkezi kamu personel sınavından 50'nin üzerinde puan almış olan kişiler, başvurmaları halinde kadroya geçirilir. Geriye kalan personelden ilerde yapılacak merkezi sınavlardan yine 50'nin üzerinde puan alan kişiler başvurmaları halinde kadroya geçirilir.
            Belli Bir Süre Çalışmış Olmak
            Geçici personel olarak belli bir süre çalışmış kişiler derhal kadroya geçirilir. Diğer personel ise belirlenen bu süre kadar 4/C'li olarak çalıştıkları zaman başvurmaları halinde kadroya geçişleri gerçekleşir.
            Görevde Yükselme Sınavı'nda Başarılı Olmak
            Kurum bünyesinde yapılan görevde yükselme sınavlarına, geçici personelin de başvurabilmesi sağlanmalı ve bu sınavda başarılı olan kişiler, diğer personel gibi memur kadrolarına atanmalıdır.
            2. Seçenek: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi uyarınca çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olan tüm geçici personel, aynı yasanın 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonuna geçirilmelidir.
            KIRMIZI ÇİZGİ
            Eğer yukarıda çizdiğim bu çizgiler, kabul görmez ise son teklifim; aşağıdaki şartlarda bir iyileştirme yapılarak kadroya geçirilinceye kadar 4/C'li olarak çalışmaya devam edilebilir.
Geçici personelin ücretleri; en düşük devlet memuru ücretine göre yeniden düzenlenmelidir.
Geçici personele tüm kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı ve ek ödeme ödenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Döner sermayesi olan kurumlarda çalışan personelin de bu haktan yararlanması için kararnameye açık bir biçimde madde eklenmelidir.
İzin hakları, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde devlet memurları gibi kıdeme göre yıl içinde herhangi bir zaman kullanabileceği şekilde gün olarak ayarlanmalıdır.
Sözleşme imzalama yöntemi beklemeye sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden düzenlenip, herhangi bir karar beklenmeden imzalanacak şekle getirilmelidir.
Sözleşmelerde yer alan tek taraflı fesih yetkisi kurum yöneticilerinden alınıp, Devlet Personel Başkanlığı'na verilmelidir.
Geçici personelin işten ayrılması durumunda iş sonu tazminatı için yapılan hesaplamanın mevcut iş yasasına göre yapılacağı bir madde ile kararnameye eklenmelidir.

TümüDiğer Başlıklar