Vekil Kur'an kursu öğreticileri kadroya geçiyor

Vekil Kur'an kursu öğreticileri kadroya geçiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekil Kur'an kursu öğreticilerinin kadroya geçişi için başvuru tarihlerini belirledi.

VEKİL KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİNADAY KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLARAK ATANMASIYLA İLGİLİ DUYURU

22.06.1965 tarihli ve633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a,02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren6495 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 18 inci maddesindeki şartları taşıyan vekilKur'an kursu öğreticilerinden il müftülüklerince sisteme kaydı yapılanlarıntercih işlemleri 18-22 Kasım 2013 tarihleri arasında http://ikys.diyanet.gov.tr/Sinav/KurumDisi adresinden gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TümüDiğer Başlıklar